Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske kammerorkestre.
Ca. 75 danske amatørsymfoni- og kammerorkestre med tilsammen ca. 2800 medlemmer er tilsluttet DAOS, og ethvert amatørorkester, der beskæftiger sig med symfonisk eller dermed beslægtet musik, kan optages.
Endvidere kan optages personlige medlemmer, musikskoler, institutioner og andre.


DAOS formål er:
- At fremme interessen for aktiv musikudøvelse
- At varetage medlemskredsens interesser
- At fremme samarbejdet mellem amatørmusikensemblerne og mellem amatørmusikorganisationerne
- At fremme samarbejdet mellem amatørerne, de professionelle musikere og underviserne
- At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens
sociale og samfundsmæssige betydning