Repræsentantskabet

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er DAOS' øverste myndighed. Repræsentantskabet afholder i henhold til vedtægterne ordinært møde en gang årligt, senest 15. april.
Alle medlemsorkestre opfordres til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmødet, og desuden inviteres alle personlige medlemmer af DAOS.
På repræsentskabsmødet gennemgås årsberegning og regnskab, og der tages stilling til budget, kontingentstørrelse og eventuelt andet vedrørende organisationens generelle virke.

Den daglige ledelse af DAOS varetages af en bestyrelse, som vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabsmødet i 2024 blev afholdt i København lørdag den 6. april 2024. Referat og bilag findes her.