Videnskab om amatørmusik

AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) er en paraplyorganisation for 20 nationale amatørkulturorganisationer. AKKS' primære fokus er, at sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. DAOS er medlem af AKKS, og DAOS’ formand sidder i bestyrelsen for AKKS.

AKKS var 29. september 2018 vært ved en konference om amatørmusikken. Konferencens formål var bl.a. at præsentere noget af den forskning, der finder sted på musikområdet, specielt amatørmusikområdet. Indtrykkene fra konferencen er samlet i et webmagasin, der kan downloades her: https://akks.dk/2018/10/23/webmagasin-fra-musik-hele-livet/

Ved konferencen blev resultatet af et forskningsprojekt, som AKKS har gennemført, også præsenteret. Forskningsrapporten samt et interview med rapportens forfatter Sofie Holm Nielsen, findes her: https://akks.dk/2018/10/01/mod-mere-viden-om-amatoermusikken/'