Personlige medlemmer

Personlige medlemmer

Medlemsfordele for personlige medlemmer

  • Adgang til at deltage i DAOS stævner og kurser til reduceret pris. Som personligt medlem af DAOS får man efter et års medlemskab rabat i deltagergebyret for de kurser og stævner, DAOS arrangerer. Dette gælder f.eks. sommerstævnet i Askov Højskole og strygerstævnet i Helsingør.

  • Adgang til at låne kammermusiknoder i DAOS Nodearkiv. DAOS ejer et righoldigt nodearkiv med værker for alle typer kammerensembler. Der betales en mindre lejeafgift og for forsendelsen. Nodearkivaren kan også være behjælpelig med at fremskaffe materiale, der ikke findes i arkivet. Ved at låne rigtige noder slipper man for besværet med A4 printede løsblade.

  • Adgang til DAOS medlemsdatabase (tilgængelig med password her). Medlemmer kan selv opdatere de registrerede personlige data i medlemsdatabasen.

  • Direkte mail-information om DAOS arrangementer. Som personligt medlem af DAOS får man løbende mails tilsendt om de arrangementer, DAOS afholder. Dermed risikerer man f.eks. ikke at overse tilmeldingsfristen til sommerstævnet eller strygerstævnet.

  • Du bidrager til at styrke DAOS’ stemme i den musikpolitiske debat Vilkårene for klassisk amatørmusik er under pres, og amatørmusikkens interesseorganisationer har en væsentlig opgave i kampen for at bevare hensigtsmæssige rammer og skabe forståelse for genrens særlige behov. Jo flere medlemmer DAOS kan repræsentere, jo stærkere står vi i den politiske debat.

Hvad koster det?

  • Personligt medlemskab koster 50 kr. om året, hvis man også er fast medlem af et orkester, som har tegnet orkestermedlemskab af DAOS. Du kan se listen over medlemsorkestre her.

  • Hvis man ikke er fast medlem af et orkester, som har tegnet orkestermedlemskab af DAOS, koster det personlige medlemskab 200 kr. om året.

  • Personlige medlemmer kan efter et års medlemskab få rabat på deltagerbetalingen for kurser, stævnet og arrangementer. For at opnå rabat på sommerstævnet på Askov, skal kontingentet være betalt absolut senest 1. marts det år, stævnet finder sted.

Hvordan melder du dig ind?

Gå til DAOS Medlemsdatabase, hvor du kan indmelde dig.

Er du i tvivl om noget vedrørende dit personlige medlemskab af DAOS?
Kontakt medlemsadministrator Gustaf Meldal på gustaf@meldal.dk 

Vil du melde dit orkester ind?

Gå til DAOS Medlemsdatabase, hvor du kan indmelde dit orkester.

Musikskoler, professionelle orkestre, institutioner og organisationer, der ønsker medlemskab af DAOS, bedes rette henvendelse til formanden på formand@daos.dk
Musikskoler kan læse mere om medlemskab her.