Sådan behandler vi dine data

Dine data hos DAOS

Sådan behandler vi dine data

Medlemsregistrering personlige medlemmer

DAOS benytter dine oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails, informationer om stævner m.v. samt ifm. kontingentopkrævning.

Dine oplysninger videregives ikke til andre. I forbindelse med revision af DAOS’s årsregnskab kan DAOS’ valgte revisorer dog bede om adgang til kontoudtog, hvoraf din indbetaling af kontingent fremgår.

I forbindelse med beregning af din pris for deltagelse i stævne/kursus eller for lån af noder i DAOS’ nodearkiv vil det blive undersøgt, om du er medlem af DAOS eller ej.

Du slettes af DAOS’ medlemsregister ved udmeldelse af DAOS. De oplysninger, der indgår i DAOS’s bogføring, opbevares dog i 5 år efter aflæggelse af regnskab for seneste medlemsår.

Såfremt bestyrelsen beslutter at melde dig ud på grund af manglende kontingentbetaling, vil dine oplysninger blive opbevaret frem til og med udgangen af året efter udmeldelsen. Dette sker mhp. at kunne opkræve kontingentrestancen iht. DAOS’ vedtægter.

DAOS redigerer ikke de oplysninger, du har indtastet, men du har selv mulighed for at rette i data. DAOS vil dog være behjælpelig med at rette data, såfremt du anmoder os herom.

Såfremt du har mistanke om, at nogen uberettiget har fået adgang til dine oplysninger, kan du kontakte DAOS’ formand på formand@daos.dk.

Dataansvarlig myndighed: Dansk Amatørorkester Samvirke. CVR-nummer 74640028. Kontaktoplysninger: formand@daos.dk. Se i øvrigt http://www.daos.dk/kontakt/styrelsen.

Medlemsregistrering orkestre

DAOS benytter orkestres oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails, informationer om stævner m.v. samt ifm. kontingentopkrævning.

Orkestres navn og kontaktoplysninger fremgår af DAOS’ oversigt over medlemsorkestre, der dels findes på DAOS’ hjemmeside og dels optages som bilag i DAOS’ årsberetning.

I forbindelse med beregning af pris for lån af noder i DAOS’ nodearkiv vil det blive undersøgt, om orkestret er medlem af DAOS eller ej.

Orkestret slettes af DAOS’ medlemsregister ved udmeldelse af DAOS. De oplysninger, der indgår i DAOS’s bogføring, opbevares dog i 5 år efter aflæggelse af regnskab for seneste medlemsår.

DAOS redigerer ikke de indtastede oplysninger. Orkestret har selv ansvaret for at vedligeholde data herunder kontaktinformationer til formand, kasserer m.fl. DAOS vil dog være behjælpelig med at rette data, såfremt du anmoder os herom.

Såfremt orkestret har mistanke om, at nogen uberettiget har fået adgang til orkestrets oplysninger, kan du kontakte DAOS’ formand på formand@daos.dk.

Dataansvarlig myndighed: Dansk Amatørorkester Samvirke. CVR-nummer 74640028. Kontaktoplysninger: formand@daos.dk. Se i øvrigt http://www.daos.dk/kontakt/styrelsen.

Koncertkalenderen

DAOS gør opmærksom på, at de oplysninger, der registreres i koncertoversigten, offentliggøres på DAOS’ hjemmeside og videregives til KODA som led i DAOS’ aftale med KODA om friholdelse fra betaling af afgift for de indberettede koncerter fra DAOS’ medlemsorkestre.

DAOS redigerer ikke de indtastede oplysninger. Orkestret har selv ansvaret for at rette eventuelle fejl i tidligere indtastninger. DAOS vil dog være behjælpelig med at rette data, såfremt du anmoder os herom.

Det er medlemsorkestrets eget ansvar at sikre, at dirigenter, solister m.fl. for de anmeldte koncerter er orienteret om denne brug af deres data.

Koncertoversigten bringes endvidere som bilag til DAOS’ årsberetning. Koncertoversigten på daos.dk viser kun fremtidige koncerter.

Dataansvarlig myndighed: Dansk Amatørorkester Samvirke. CVR-nummer 74640028. Kontaktoplysninger: formand@daos.dk. Se i øvrigt http://www.daos.dk/kontakt/styrelsen.

Tilmelding til sommerstævnet

DAOS benytter dine oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails om stævnet samt opkrævning af stævneafgift. De registrerede informationer anvendes ligeledes ifm. indplacering i orkestre og værelsestildeling.

Alle stævnets medvirkende modtager en trykt oversigt over samtlige medvirkende. Heri indgår navn, adresse, telefonnummer (hvis accepteret ifm. tilmelding), email (hvis accepteret ved tilmelding) samt værelse i stævneugen. De medvirkende modtager desuden en pultplan for samtlige orkestre med navne og placering på orkestrets musikere.

Oplysninger om kost videregives til Højskolens køkken.

I forbindelse med beregning af din pris for deltagelse i stævnet vil det blive undersøgt, om du er medlem af DAOS eller ej.

Såfremt du melder fra til stævnet vil dine oplysninger blive slettet fra oversigten over medvirkende, såfremt denne endnu ikke er trykt. Informationer om eventuelle betalinger vil fortsat være at finde i DAOS’ bogføringssystem.

DAOS redigerer ikke de oplysninger, du har indtastet. Ved fejl eller ændringer i data kan stævnets administrator kontaktes. Når oversigten over medvirkende er trykt, rettes der ikke længere i data.

I forbindelse med revision af DAOS’s årsregnskab kan DAOS’ valgte revisorer dog bede om adgang til kontoudtog, hvoraf din indbetaling af stævneafgift fremgår.

Såfremt du har mistanke om, at nogen uberettiget har fået adgang til dine oplysninger, kan du kontakte DAOS’ formand på formand@daos.dk.

Stævnets deltagere kan som led i annoncering af pladser på stævnet blive kontaktet af stævnets administrator eller af et af DAOS’ bestyrelsesmedlemmer.

Data slettes 5 år efter aflæggelse af det regnskabsår, hvori stævnet blev afviklet.

Dataansvarlig myndighed: Dansk Amatørorkester Samvirke. CVR-nummer 74640028. Kontaktoplysninger: formand@daos.dk. Se i øvrigt http://www.daos.dk/kontakt/styrelsen.

Tilmelding til andre stævner/kurser

DAOS benytter dine oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails om stævnet samt opkrævning af stævneafgift. De registrerede informationer anvendes ligeledes ifm. indplacering i orkestre og eventuel værelsestildeling.

Alle stævnets medvirkende modtager ved ankomst til stævnet/kurset oversigt over samtlige medvirkende. Heri indgår navn, adresse, telefonnummer (hvis accepteret ifm. tilmelding), email (hvis accepteret ved tilmelding) samt værelse. De medvirkende ved strygerstævnet modtager desuden en pultplan for samtlige orkestre med navne og placering på orkestrets musikere.

Hvis relevant vidergives oplysninger om kost til kursusstedets køkken.

I forbindelse med beregning af din pris for deltagelse i stævnet vil det blive undersøgt, om du er medlem af DAOS eller ej.

Såfremt du melder fra til stævnet vil dine oplysninger blive slettet fra oversigten over medvirkende, såfremt denne endnu ikke er trykt. Informationer om eventuelle betalinger vil fortsat være at finde i DAOS’ bogføringssystem.

DAOS redigerer ikke de oplysninger, du har indtastet. Ved fejl eller ændringer i data kan stævnets administrator kontaktes. Når oversigten over medvirkende er trykt, rettes der ikke længere i data.

I forbindelse med revision af DAOS’s årsregnskab kan DAOS’ valgte revisorer dog bede om adgang til kontoudtog, hvoraf din indbetaling af stævneafgift fremgår.

Såfremt du har mistanke om, at nogen uberettiget har fået adgang til dine oplysninger, kan du kontakte DAOS’ formand på formand@daos.dk.

Stævnets deltagere kan som led i annoncering af pladser på stævnet blive kontaktet af stævnets administrator eller af et af DAOS’ bestyrelsesmedlemmer.

Data slettes 5 år efter aflæggelse af det regnskabsår, hvori stævnet blev afviklet.

Dataansvarlig myndighed: Dansk Amatørorkester Samvirke. CVR-nummer 74640028. Kontaktoplysninger: formand@daos.dk. Se i øvrigt http://www.daos.dk/kontakt/styrelsen.