Om DAOS

Om DAOS

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske kammerorkestre.

Ved udgangen af 2021 var 61 orkestre tilsluttet DAOS (2 fra Region Nordjylland, 11 fra Region Midtjylland, 11 fra Region Syddanmark, 6 fra Region Sjælland og 31 fra Region Hovedstaden). Hertil kommer 217 personlige medlemmer.

Ethvert amatørorkester, der beskæftiger sig med symfonisk eller dermed beslægtet musik, kan optages.
Endvidere kan optages personlige medlemmer, musikskoler, institutioner og andre med interesse i klassisk amatørmusik.


DAOS formål er:
- At fremme interessen for aktiv musikudøvelse
- At varetage medlemskredsens interesser
- At fremme samarbejdet mellem amatørmusikensemblerne og mellem amatørmusikorganisationerne
- At fremme samarbejdet mellem amatørerne, de professionelle musikere og underviserne
- At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens
sociale og samfundsmæssige betydning