Graduede noder

Strygernoder på to niveauer

Gennem mere end et år har DAOS arbejdet på at få et antal værker med noder på flere niveauer klar. Nu er projekt "Graduerede noder" søsat og afprøvet, og de første værker ligger klar. Nodematerialet er til rådighed for såvel amatørorkestre som musikskoler. Henvendelse skal ske til DAOS' nodearkiv.

Graduerede noder er en simplificering af værkets originale stemmer, udformet således at mindre øvede amatørmusikere får mulighed for at spille med i værker, der ellers ville være for svære.
Det kan være med til at give børn og unge oplevelsen af “suset” ved at være med til at spille den store musik, eller det kan gøre det mere overkommeligt for voksne amatører at vende tilbage, hvis instrumentet har ligget på hylden i nogle år, mens de selv har haft fokus på karriere og familieliv. 

DAOS har i efteråret 2015 afprøvet det graduerede nodemateriale til strygere på to heldags orkesterstævner i henholdsvis Århus og Hillerød, og noderne fra det ene orkesterstævne blev desuden afprøvet som bladspil på et strygerstævne.

Århus Musikskoles strygerorkester ”Nedstrygerne” har sammen med Århus Strygerensemble spillet værker af Mozart, Bach, Britten og Leroy Andersson med Mette Hanskov som dirigent, og Nordsjællands Sinfonia var i november vært for et heldagsstævne for fuldt symfoniorkester, hvor der blev spillet 1.sats af Brahms symfoni nr. 1 og Ouverturen til Elverhøj af Kuhlau, ligeledes med Mette Hanskov.
Desuden blev Mozarts Salzburgersymfoni nr. 1 blev afprøvet som bladspil på DAOS strygerstævnet i Helsingør  med Marianne Granvig som dirigent. 

Efter stævnerne blev deltagerne bedt om at udfylde et elektronisk evalueringsskema.  

Konklusionen på projektet er, at DAOS absolut bør arbejde videre med konceptet. Dels er der behov for at lave gradueret nodemateriale i større målestok, og dels skal der findes hensigtsmæssige metoder til at udbrede kendskabet til, at det findes.

Stævnet i Århus viste klart potentialet i et samarbejde mellem musikskolen og det lokale amatørorkester, men trods ihærdig indsats fra Nordsjællands Sinfonia lykkedes det ikke at få en eneste af musikskolerne i Nordsjælland gjort interesseret i at medvirke i projektet.

Musikskoleeleverne har brug for at opleve, at der er et aktivt amatørmusikliv uden for musikskolen, som de vil kunne deltage i, når de bliver ældre. Her ligger en udfordring, som DAOS vil arbejde med at finde en løsning på.

30. november 2015