Medlemsorkestre

Medlemsorkestre

Medlemsfordele for orkestre

  • Dækket af den kollektive aftale mellem KODA og DAOS, så der ikke skal betales KODA-afgift for egne koncerter. Der skal normalt betales KODA-afgift for alle koncerter, hvor man spiller musik. Hvis man ikke indberetter programmet for en koncert til KODA, har KODA lovhjemmel til at opkræve en afgift uanset, hvad der spilles, og det kan udgøre en betydelig udgift. Aftalen mellem DAOS og KODA dækker alle koncerter, der er arrangeret af DAOS eller DAOS’ medlemsorkestre, så der ikke skal betales KODA-afgift under forudsætning af, at alle koncerter hvor orkestrene medvirker, er indberettet i DAOS koncertkalender.

  • Adgang til at bruge DAOS koncertkalender med automatisk overførsel til www.kultunaut.dk. Ved at anvende DAOS’ koncertkalender kommer koncerten automatisk på kultunaut.dk og DAOS’ hjemmeside. Da langt de fleste aviser trækker deres data fra kultunaut.dk, er man derfor godt dækket ind, såfremt man anvender DAOS’ koncertkalender. En yderligere fordel er, at man så slipper for at betale KODA-afgift for egne koncerter.

  • Adgang til at låne orkesternoder til reduceret pris i DAOS Nodearkiv. DAOS ejer et righoldigt nodearkiv med værker for symfoniorkestre og mindre ensembler (kammerorkestre o.lign.). Der betales en mindre lejeafgift og for forsendelsen. Nodearkivaren kan også være behjælpelig med at fremskaffe materiale, der ikke findes i arkivet. Langt de fleste orkestermusikere foretrækker rigtige noder i stedet for udprintede enkeltsider. Se mere under Nodeservice eller direkte i Nodearkivet.

  • Adgang til at leje sig ind i Musisk Center Askov til reduceret pris. Musisk Center Askov er en del af Askov Højskole og særdeles velegnet, såfremt man skal afholde kurser, orkesterweekender eller lignende. Se mere på www.musiskcenteraskov.dk
  • Adgang til at få arrangeret kursus for orkestrets instrumentalgrupper. Hvert år arrangerer DAOS i samarbejde med medlemsorkestre et antal instrumentalkurser. Dette er en oplagt mulighed, såfremt man ønsker at gøre noget særligt for f.eks. sine oboer eller kontrabasser, eller hvis man f.eks. vil give messinggruppen en mulighed for at arbejde målrettet med samspil og intonation under kyndig vejledning. Forudsætningen er blot at kurset er åbent for andre DAOS-medlemmer.

  • Adgang til at låne kontrafagot. DAOS har en kontrafagot, som medlemsorkestrene kan låne for kortere eller længere perioder.

  • Adgang til at låne slagtøjsinstrumenter. DAOS har en samling af slagtøjsinstrumenter placeret i hovedstadsområdet, som medlemsorkestre kan låne gratis ved henvendelse til slagtoj@daos.dk. Der findes desuden et sæt på 4 pauker placeret på Askov Højskole, som kan lånes gratis ved stævner i Musisk Center Askov.

  • Dit orkester bidrager til at styrke DAOS’ stemme i den musikpolitiske debat Vilkårene for klassisk amatørmusik er under pres, og amatørmusikkens interesseorganisationer har en væsentlig opgave i kampen for at bevare hensigtsmæssige rammer og skabe forståelse for genrens særlige behov. Jo flere medlemmer DAOS kan repræsentere, jo stærkere står vi i den politiske debat.

Hvad koster det?

Medlemsorkestre betaler et årligt kontingent i forhold til antal medlemmer i orkestret. 

50 kr. årligt pr. orkestermedlem - dog minimum 400 kr. og højst 2.500 kr.

Hvordan melder du dit orkester ind?

Gå til DAOS medlemsdatabase, hvor du kan indmelde dit orkester:
https://daosmedlemmer.e-medlem.dk/

Er du i tvivl om noget vedrørende dit orkestermedlemskab af DAOS?
Kontakt medlemsadministrator Gustaf Meldal på gustaf@meldal.dk 
Download pdf med alle medlemsfordele for orkestre her.