Nodeservice

Nodeservice

DAOS har en stor samling af både orkesternoder og kammermusiknoder for mange forskellige besætninger.

Der er ca. 2.600 orkesterværker og ca. 2.500 kammermusikværker til rådighed, og hvis et medlemsorkester har brug for et værk, der ikke umiddelbart er i samlingen, kan Nodeservice hjælpe med at fremskaffe det fra søsterorganisationer i andre lande.

Medlemsorkestre kan låne

  • orkesternoder
  • kammermusiknoder

til medlemspris plus aktuel pris for forsendelse.

Personlige medlemmer af DAOS kan låne

  • kammermusiknoder

til medlemspris plus aktuel pris for forsendelse.

Orkestre, som ikke er medlemmer af DAOS, og privatpersoner, som ikke er personlige medlemmer af DAOS, kan ligeledes låne noder men til højere priser + ekspeditionsgebyr + forsendelsesomkostninger.

Nodeservice har sin egen hjemmeside med oversigter over tilgængelige værker og prisliste:
http://www.daos-kataloger.dk