Koda-aftalen

Koda-aftalen

DAOS og KODA har siden 1995 haft overenskomst om DAOS' medlemsorkestres brug af beskyttet musik ved offentligt tilgængelige arrangementer. Overenskomsten omfatter alle koncerter mv., som DAOS eller DAOS' medlemsorkestre står som ansvarlig arrangør af. DAOS' medlemsorkestre skal således ikke betale for fremførelse af afgiftspligtig musik, når medlemsorkestrene selv står som arrangør af koncerten. Overenskomsten omfatter ikke musikdramatiske værker (operaer, operetter, musicals, balletter o.l.) og heller ikke koncerter, som er arrangeret af eller i samarbejde med tredjepart. 

Overenskomsten forpligter imidlertid hvert enkelt medlemsorkester til at indsende oplysninger om alle sine koncertaktiviteter, også selv om de ikke indeholder afgiftspligtig musik. Medlemsorkestrene skal også indsende oplysninger, selv om det er tredjemand (dvs. andre end orkestret selv), der er ansvarlig for koncerten. Det skal fremgå af koncertprogrammet, at orkestret er tilsluttet DAOS, og det skal også fremgå, hvem der er arrangør af koncerten, altså enten orkestret selv eller tredjepart.
Koncerter, der ikke er rapporteret til KODA via DAOS, er ikke omfattet af overenskomsten, hvorfor KODA i givet fald er berettiget til at opkræve sædvanlig afgift direkte hos det pågældende medlemsorkester.

Indrapportering af koncerter

DAOS har i samarbejde med internetportalen Kultunaut udviklet en koncertkalender, som skal bruges til indrapportering af koncerter og arrangementer. For at oplysningerne bliver registreret korrekt i forhold til KODA-aftalen, er det vigtigt, at registreringen sker via DAOS' hjemmeside.

Alle koncerter skal indrapporteres, uanset om der skal spilles afgiftspligtige værker eller ej, og uanset om den formelle arrangør er orkestret selv eller en tredje part (f.eks. en kirke eller et kor). Indrapportering skal ske i koncertkalenderen via menupunktet AKTUELLE KONCERTER under AKTIVITETER. Der er hjælp at hente under sidemenupunktet VEJLEDNING.