Eventuelt afbud til stævnet meddeles til stævneadministrator på daos@daos.dk hurtigst muligt.

Ved afbud senest den 30. juni 2021 refunderes det indbetalte beløb med fradrag af 600 kr. + eventuelle rykkergebyrer.
Ved afbud 1. juli 2021 eller senere refunderes intet. I tilfælde af sygdom henvises til deltagernes egne eventuelle forsikringer.
Der er stor forskel på, hvordan og hvor meget forsikringer dækker, så deltagere opfordres til at tjekke, om og hvad deres egen forsikring dækker.

Et eventuelt afbud omfatter som udgangspunkt også eventuelle børn/børnebørn til og med 15 år samt eventuelle passive ledsagere, der er tilmeldt sammen med den aktive deltager, der melder afbud. Bestyrelsen kan dog i konkrete tilfælde efter ansøgning vælge at dispensere herfra. Reglerne for tilbagebetaling er de samme som ovenfor beskrevet.