Natorkestre og kammermusik arrangeres af deltagerne selv.

Natorkestre er betegnelsen for orkestre, som deltagere selv arrangerer. Det er oftest en enkelt åben prøve sidst på aftenen eller først på natten. Hvis man ønsker en af stævnets dirigenter eller instruktører som dirigent/instruktør for natorkestret, kan dette aftales med den pågældende forud for stævnet. Lokale kan ligeledes reserveres forud for stævnet.
Nogle natorkestre er fyldt op på forhånd, til andre er der fri eller delvis fri tilmelding. Natorkestre kan annonceres via opslag/plakat når som helst i ugens løb, men lister til tilmelding må først fremlægges på bordet foran spisesalen kl. 8.00 samme dags morgen.
Der må først arrangeres natorkester efter kl. 23.00

Kammermusik er mindre ensembler på oftest 2-6 deltagere, som initiativtageren selv finder deltagere til.
DAOS' kammermusikbibliotek har en stor samling noder med til udlån. 
På stævnets første dage etableres en kammermusikbar, hvor deltagere, som gerne vil spille kammermusik men umiddelbart mangler nogen at spille sammen med, kan henvende sig og få hjælp til at finde medspillere.

Instruktion i kammermusikværker kan aftales med de enkelte instruktører fra stævnets begyndelse, men reservation af lokaler til kammermusik kan først finde sted under stævnet på de ophængte lister.