Deltagerprisen dækker ophold og fuld forplejning samt stævneafgift, og prisen afhænger af den tildelte indkvartering.
Passive ledsagere betaler samme pris som aktive deltagere, dog betaler passive unge i alderen 16-24 år voksenpriser.
Det er alderen på ankomstdagen, der gælder.
Bemærk: Personlige medlemmer af DAOS (16 år og derover) får rabat på stævnet, forudsat at de har betalt for personligt medlemskab i 2020 og desuden har betalt kontingent for 2021 senest 1. marts 2021.
Personligt medlemskab af DAOS koster 50 kr. om året, hvis man i forvejen er medlem af et medlemsorkester.
For øvrige koster et personligt medlemskab 200 kr. om året. Læs mere om personligt medlemskab her.

Voksne (25 år og derover)
Standard-værelse 5.000 kr. i delt dobbeltværelse - rabatberettigede personlige medlemmer af DAOS 4.700 kr.
Superior-værelse 6.000 kr. i delt dobbeltværelse - rabatberettigede personlige medlemmer af DAOS 5.700 kr.

Unge 16-24 år
3.500 kr. i delt ungdomsværelse eller i værelse delt med forældre / bedsteforældre uanset kategori - rabatberettigede personlige medlemmer af DAOS 3.200 kr.
Voksenpriser, såfremt der ønskes standardværelse eller superiorværelse sammen med andre unge eller som enkeltværelse.

Juniorer 13-15 år (tæller med i antallet af børn)
2.500 kr. i værelse delt med forældre / bedsteforældre uanset kategori.
3.200 kr. i delt ungdomsværelse.

Børn 3-12 år
1. barn 1.700 kr.
2. barn 1.300 kr.
3. og efterfølgende børn 900 kr.

Børn 0-2 år
Gratis

Tillæg for enkeltværelse
800 kr. uanset værelseskategori

Hvis den ønskede værelsesgruppe er optaget, sker overflytning til anden værelsesgruppe.

Uden indkvartering
4.100 kr. som dækker stævneafgift og alle måltider - personlige medlemmer af DAOS 3.800 kr.

Uden indkvartering og uden måltider
2.600 kr. som dækker stævneafgift - personlige medlemmer af DAOS 2.300 kr. Måltider kan bestilles og betales til gæstepriser.

Personlig rabat for økonomisk trængte 2021
DAOS har fået en bevilling fra Ulla og Folmer Andersens Almennyttige Fond, der gør det muligt i 2021 at tilbyde reduktion af deltagerbetalingen for et mindre antal økonomisk trængte personer – især personer med handicap. For at komme i betragtning til dette skal de interesserede indsende en begrundet ansøgning til formand@daos.dk senest 5. februar 2021. Man skal også tilmelde sig sommerstævnet på sædvanlig vis. Af hensyn til lodtrækningsproceduren skal det anføres på tilmeldingen, hvis om deltagelse er betinget af en eventuel personlig prisnedsættelse.
Deltagere i alderen 16-24 år, som deltager til ungdomspris og dermed i forvejen får en betydelig rabat, vil som udgangspunkt ikke kunne komme i betragtning til denne pulje.