Hvert år bliver deltagerne på sommerstævnet bedt om at udfylde og aflevere et evalueringsskema. Resultaterne af evalueringerne bruges i planlægningen af repertoire til de efterfølgende års stævner, og de indgår i vurderingen af, hvilke dirigenter og instruktører, der bliver inviteret i fremtiden.
Desuden indtænkes bemærkninger om stævnets afvikling i planlægningen af efterfølgende stævner, og kommentarer til indkvartering og forplejning drøftes med højskolen med henblik på eventuelle forbedringer.