corona

11. november (se også tekst fra 29. oktober nedenfor)

Fortolkning af gældende retningslinjer vedrørende Covid-19

De senest indførte Covid-19 restriktioner har givet anledning til en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af hhv. det lille og store forsamlingsloft (10 personer hhv. 500).

For at medvirke til en ensartet fortolkning af reglerne inden for amatørmusikområdet har AKKS, Amatørmusik Danmark, Kor72, DAO og DAOS i fællesskab udarbejdet et fortolkningspapir baseret på de gældende bekendtgørelser og retningslinjer.

Fortolkningspapiret er, som der opfordres til i retningslinjerne, 2. november 2020 indsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen mhp. drøftelse. Fortolkningspapiret er også indsendt i kopi til Kulturministeriet.

Fortolkningspapiret har dannet grundlag for de mail om restriktionerne, DAOS har sendt til jer.

Selv om der endnu ikke er modtaget svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, vælger vi nu at offentliggøre fortolkningspapiret. Dermed har I mulighed for at sætte jer ind i baggrunden for de udmeldinger, I har modtaget.

Det skal understreges, at der er tale om en fortolkning, der endnu ikke er bekræftet af de relevante myndigheder. Fortolkningspapiret ændrer derfor ikke ved, at det i sidste ende er hvert enkelt medlemsorkester, der er ansvarlig for at overholde gældende restriktioner.

I er som altid velkomne til at rette eventuelle spørgsmål til DAOS’ formand.
Læs fortolkningen af reglerne HER

 

29. oktober

Kære medlemsorkestre. 

På baggrund af de skærpede restriktioner forrige fredag udsendte Kulturministeriet d. 29 oktober reviderede retningslinjer for bl.a. indendørs foreningsliv. I amatørmusikorganisationerne mener vi, at vi – på lige fod med aftenskoler – under overholdelse af visse restriktioner - fortsat er omfattet af det store forsamlingsforbud på 500. Der er ikke ved de seneste udmeldinger ændret i betingelserne for at være omfattet af det store forsamlingsforbud. Denne fortolkning har vi fået bekræftet mundtligt fra Kulturministeriet.

Vi ved, at bekendtgørelser, retningslinjer og Q/A på kulturministeriets hjemmeside er svære at læse og kan læses/tolkes på flere måder. Det er bekendtgørelserne og retningslinjerne, der er gældende. Q/A er alene tænkt som en hjælp fra Kulturministeriets side.

AKKS, Amatørmusik Danmark, og amatørorkesterorganisationerne Kor72, DAO og DAOS har derfor udarbejdet en fortolkning af retningslinjerne, som vi har indsendt Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen mhp. drøftelse. Vi har anmodet om svar senest 6. november 2020. 

Indtil vi har fået svar fra de to styrelser, har vi sammensat vedhæftede korte version af, hvad vi opfatter som de gældende retningslinjer. Vi håber, de kan bidrage til at skabe klarhed. Læs den korte version her.

Så vi ved mere, sender vi en ny mail ud. Det samlede materiale vil også snarest muligt blive lagt på DAOS’ hjemmeside.
 
Med venlig hilsen
 
Dina Gelfer-Jørgensen
Formand, DAOS